Publikace

Soutěž o návrh jako nástroj pro tvorbu územního plánu

Soutěž o návrh je jediným transparentním způsobem výběrového řízení, při němž je posuzována kvalita návrhu, která má potom v konečném důsledku zásadní vliv na kvalitu celého řešeného území. Jak vyplývá ze zpracovaného výběru soutěží v ČR, výstupy jsou naprosto rozmanité, avšak (vždy) naplňují účel (dále viz doporučení pro změnu znění zákona).

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.