Publikace

Difference. Topografie současné architektury

doc. Ing. arch. Irena Fialová

Překlad monografie teoretických a kritických textů významného španělského teoretika a historika architektury 20. století Ignasi de Sola-Moralese.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten