S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Lidé

doc. Ing. arch. Irena Fialová

proděkanka pro zahraniční vztahy

Členka České komory architektů, spoluzakladatelka časopisu a nakladatelství Zlatý řez. Přednáší o teorii a tendencích architektury a urbanismu na Fakultě architektury ČVUT v Praze, členka vědeckého výboru XIX. kongresu UIA v Barceloně, expertka Evropské ceny za současnou architekturu – Ceny Miese van der Rohe (1996-2011) a členka její poroty (2009). Věnuje se výzkumu současných modelů urbanizace, vztahu dopravy a kvality veřejného prostoru a je autorkou či spoluautorkou řady publikací.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.