Lidé

doc. Ing. arch. Irena Fialová

proděkanka pro zahraniční vztahy

Členka České komory architektů, spoluzakladatelka časopisu a nakladatelství Zlatý řez. Přednáší o teorii a tendencích architektury a urbanismu na Fakultě architektury ČVUT v Praze, členka vědeckého výboru XIX. kongresu UIA v Barceloně, expertka Evropské ceny za současnou architekturu – Ceny Miese van der Rohe (1996-2011) a členka její poroty (2009). Věnuje se výzkumu současných modelů urbanizace, vztahu dopravy a kvality veřejného prostoru a je autorkou či spoluautorkou řady publikací.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.