Lidé

doc. Ing. arch. Irena Fialová

Autorizovaná architektka, spoluzakladatelka časopisu a vydavatelství Zlatý řez, autorka či spoluautorka řady publikací. Přednáší o teorii a tendencích architektury a urbanismu na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Byla dlouholetou expertkou Evropské ceny za současnou architekturu a členkou její poroty Mies van der Rohe Award 2009. Věnuje se výzkumu současných modelů urbanizace a vztahu dopravy a kvality veřejného prostoru na příkladech proměny evropských metropolí v udržitelná města 21. století.

Po promoci v roce 1985 pracovala na Útvaru hlavního architekta Prahy pod vedením Jiřího Hrůzy, v 90. letech spolupracovala s D.A. Studiem Martina Rajniše, vedla několik mezinárodních projektů pro firmu Sipral Leopolda Bareše a stala se pedagožkou a členkou Vědecko-umělecké rady nově založené Fakulty architektury v Liberci pod vedením děkana Jiřího Suchomela. Od roku 2006 do současnosti je pedagožkou na Fakultě architektury ČVUT, kde byla jmenována docentkou a od roku 2014 zastává funkci proděkanky. Je garantkou a přednášející předmětů Urbanismus III-Teorie/Theory a Urbanismus VI-Tendence, je školitelkou v doktorském studijním programu Architektura a Urbanismus a v novém mezioborovém programu Smart Cities. V letech 1992-96 působila jako členka vědeckého výboru XIX. kongresu UIA v Barceloně a v letech 1996-2013 jako nezávislá expertka Evropské ceny za současnou architekturu - Mies van der Rohe Award a kurátorka jejích pražských výstav. Od roku 2018 je kurátorkou přednáškového cyklu November Talks Prague a výstav mezinárodní soutěže Young Talent Architecture Award.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Jan Jehlík