Publikace

Donkey je malé zvíře, které unese velký náklad. Ve zvěřinci kolem 3D programu Rhinoceros by mělo jít o malou ale užitečnou aplikaci. Umožňuje rychlou zpětnou vazbu z programů pro výpočty metodou konečných prvků. To mohou využít architekti a designéři už od fáze studie pro porovnání variant návrhu a předběžnou představu o jeho proveditelnosti ze statického hlediska.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten