Publikace

Historická substance

doc. Ing. arch. Miroslav Cikán

„Vztah rozvoje měst a přípravy územně plánovací dokumentace“ (dále jen „Program“). Součástí tohoto programu je i vyhodnocení vztahu památkové péče k veřejnému prostoru města a jeho dalšího rozvoje.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten