Publikace

Situační plán středověkého opevněné lokality v Moravanech

Mgr. Miroslava Cejpová

Situační plán vznikl na podkladě Digitálního modelu reliéfu České republiky 5. generace (DMR 5G), který je výstupem z leteckého laserového skenování (LLS) ČR provedeného v letech 2009-2013. Zpracování plánu bylo provedeno v programu ArcGIS - desktopová verze ArcMap. Situační plán je vyhotoven v měřítku 1:500 a v referenčních souřadnicových systémech S-JTSK East-North (EPSG: 5514) a Bpv (EPSG: 5705).

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten