S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Tepelná ochrana budov

Ing. Pavel Ficek

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten