Publikace

Globální součinitelé odolnosti železobetonových prvků

Tento příspěvek se zabývá vlivem globálních součinitelů na odolnost prvků železobetonových konstrukcí.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten