S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Globální součinitelé odolnosti železobetonových prvků

Tento příspěvek se zabývá vlivem globálních součinitelů na odolnost prvků železobetonových konstrukcí.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten