S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Vývoj nových evropských předpisů II

Vývoj nových evropských předpisů II

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten