Výstava ateliérových prací

Art kampus Pražačka

Bc. Anna Homoláčová

Anotace

Projekt Art kampus Pražačka je zaměřen na každodenní život komunity místních obyvatel pražského Žižkova, kterou spojuje nabídkou míst ke společnému setkávání a trávení volného času. Stávající bariéra autoservisu se stává přívětivým místem a jevištěm kulturního dění v netradičních kulisách. Omezením automobilů v ulici Nad Ohradou vzniká školní promenáda, která propojuje park s předprostorem škol a vnáší místu podobu školního kampusu, jímž se prolíná výtvarná tvorba studentů zdejšího gymnázia.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Jitka Trevisan