Ve dnech 11. až 14. 11. 2018 dojde z důvodu stavebních prací k celkové odstávce informačního systému ČVUT v Praze. Aktuální informace na www.cvut.cz/odstavka.

Publikace

Vývoj nových evropských předpisů

Ing. Naděžda Holická, CSc., M.A.Sc.

Vývoj nových evropských předpisů

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten