Publikace

Životnost a ukazatele spolehlivosti stavebních konstrukcí

Ing. Naděžda Holická, CSc., M.A.Sc.

Životnost a ukazatele spolehlivosti stavebních konstrukcí

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten