Výstava ateliérových prací

Kulturní dům v Mělníku

Adam Kubetta

Anotace

Kulturní dům je situován v poměrně svažitém terénu 50 m severovýchodně od hradeb historického jádra města Mělníka v oblouku ulice Tyršovy. Po levé straně sousedí s Tyršovým domem při atletickém stadionu. Směrem přes ulici se nachází park, svah za domem je zalesněn. Po pravé straně najdeme dům nábytku a budovy pošty. Dům v sobě spojuje funkci knihovny, restaurace, vinárny a společenského centra, kde lze pořádat plesy, besedy, výstavy nebo konference. Historizující forma má připomínat antické památky.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Hana Seho