Publikace

Očekávané důsledky zavádění nových evropských předpisů v České republice

Hodnocení technických a ekonomických důsledků zavádění nových evropských předpisů pro navrhování konstrukcí (Eurokódů) do soustavy českých norem ukazuje, že převzetí těchto dokumentů bez zásadních úprav a změn směrných hodnot povede ke konstrukcím s příznivějšími ukazateli spolehlivosti, přinese nižší pracnost v projektové činnosti, příznivé podmínky v oblasti stavebního pojišťovnictví i v ostatních aspektech mezinárodních kontraktů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten