Publikace

Vývoj nových evropských předpisů

Ing. Naděžda Holická, CSc., M.A.Sc.

Vývoj nových evropských předpisů

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten