Publikace

Osvobozené divadlo a palác U Nováků

Mgr. Jakub Potůček

Stavební historie pražského paláce U Nováků, který proslavilo Osvobozené divadlo.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.