Publikace

„Školičky“

Mgr. Jakub Potůček

Článek pojednává o fenoménu tzv. školiček, které byly podle projektu architekta Lubora Marka v 50. letech 20. století hlavně v Praze budovány jako provizorní jednotřídky.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.