Závěrečné práce

Skladování potravin

Siničáková Bára

Design, Bakalářská práce

Anotace

Práce se zaměřuje na problematiku skladování potravin v domácnostech. Cílem projektu je navrhnout řešení splňující striktní podmínky správného skladování a omezit zbytečné plýtvání potravinami. Výsledkem jsou víceúčelové nádoby zaměřené na celý potravinový proces, od pěstování po jejich vyhození. Mohou tak sloužit jako samozavlažovací truhlík, skladovací nádoba, či koš na bioodpad. Nedílnou součástí projektu je také uživatelká příručka o správném skladování potravin.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.