Publikace

Regenarace obytných celků a budov z hlediska technických zařízení budov

Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D.

Regenarace obytných celků a budov z hlediska technických zařízení budov

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten