Lidé

Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D.

Pedagog na ČVUT od roku 1997, nejprve jako odborný asistent na katedře Technických zařízení budov Fakulty stavební a od roku 2008 na ústavu Stavitelství II Fakulty architektury. Je garantem předmětů pro prezenční formu studia a školitelkou studentů doktorského studia. V praxi se věnuje poradenské a projekční činnosti v oboru technických zařízení budov a programům celoživotního vzdělávání.

Ing. Vyoralová je na FA ČVUT vyučujícím předmětů pro prezenční formu studia: TZB a infrastruktura sídel I, TZB a infrastruktura sídel II, TZB a infrastruktura sídel III, Technical Infrastructure II-Urban Utilities - Erasmus, Technical Infrastructure II-Urban Utilities - Master. Ve všech předmětech vede přednášky i cvičení. Dále vede konzultace z hlediska technických zařízení budov ateliérových projektů včetně bakalářských a diplomových prací.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D.