Publikace

Vlhkostní poruchy vnějších omítek novostavby

Ing. Jan Matička

Článek dokumentuje poruchu povrchové vrstvy fasády a rozebírá příčiny jejího vzniku.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten