Publikace

Antonín Podlaha a chrám sv. Víta

Mgr. Jan Uhlík, MBA

V nesmírně rozsáhlé a rozmanité činnosti biskupa Podlahy tvořily aktivity věnované katedrále velmi významnou kapitolu. Příspěvek si všímá vybraných rysů tohoto mnohotvárného Podlahova působení s cílem demonstrovat, jak aktivity spojené s katedrálou a její dostavbou reprezentovaly svého druhu syntézu veškeré jeho odborné, vědecké i organizační práce.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten