Publikace

Typový rodinný dům a metoda space syntax

Ing. arch. Jana Děnge

Při zkoumání současného stavu typologie rodinného domu je důležité položit si otázku, čím se rodinný dům za posledních dvacet let stal a reflektovat jeho vývoj i v historickém kontextu. K objektivnímu posuzování některých parametrů slouží metoda space syntax. Pomocí jednoduchých diagramů dokáže abstrahovat podstatné vazby místností v půdorysu, které zrkadlí způsob života obyvatelů rodinných domů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten