Publikace

Sociální bydlení realizované svépomocí

Sociální problémy v České republice se neustále prohlubují. Roste počet lidí, kteří jsou ohroženi ztrátou bydlení nebo zaměstnání. Tato skutečnost s sebou nese celou řadu konkrétních problémů, které je třeba řešit. Naléhavě chybí státem podporované bydlení. Komerční ubytovny, které v tuto chvíli poskytují bydlení pro některé skupiny obyvatel, nemohou být z mnoha důvodů jeho trvalou náhradou. Životní podmínky na těchto ubytovnách jsou nevyhovující a náklady na ubytování jsou nepřiměřeně vysoké. Stát a obce by měly tuto situaci řešit stavbou sociálních bytů. Dalším velmi aktuálním problémem v České republice je zvyšující se množství lidí, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní. Myšlenka participace obyvatel na stavbě podporovaného bydlení se tedy zdá být vhodným řešením. Kromě nově vzniklých bytů by tak zároveň vznikla i nová pracovní místa a zvýšila by se kvalifikace na stavbě participujících obyvatel.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten