S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Oslunění (proslunění) budov

doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D.

Kapitola se týká osluněn (proslunění) budov. Je zaměřena na obecné zásady pro oslunění (proslunění)

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten