Publikace

Oslunění (proslunění) budov

doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D.

Kapitola se týká osluněn (proslunění) budov. Je zaměřena na obecné zásady pro oslunění (proslunění)

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten