Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Lidé

doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D.

vedoucí Ústavu stavitelství II

Pedagog na ČVUT od roku 1999, nejprve jako odborný asistent na katedře Konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební a současně od roku 2001 na ústavu Stavitelství II Fakulty architektury. Od roku 2014 je vedoucí Ústavu stavitelství II FA ČVUT a od roku 2017 zde působí jako docent. Je garantem předmětů pro prezenční i doktorskou formu studia. V praxi se věnuje odborným posudkům se zaměřením na denní osvětlení a proslunění staveb. Od roku 2011 je členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

Doc. Bošová je na FA ČVUT garantem předmětů pro prezenční i doktorskou formu studia: Stavební fyzika I, Stavební fyzika II, Stavební fyzika pro doktorandy. Ve všech předmětech vede přednášky i cvičení. Dále vede konzultace z hlediska stavební fyziky a požární bezpečnosti staveb ateliérových projektů včetně bakalářských a diplomových prací.

Za dobu svého působení na FSv ČVUT byla spolugarantem předmětů stavební fyzika pro bakalářské a magisterské studium. V těchto předmětech vedla přednášky a cvičení: SFA1-Stavební fyzika A1, DEO1-Denní osvětlení budov 1, YSFO-Stavební fyzika-(Osvětlení, akustika), SFL-KPS-Stavební fyzika L, YSFD-Stavební fyzika-denní osvětlení. Na FSv ČVUT také vedla bakalářské a diplomové práce, projekty PJ1C-Projekt 1, PJ2C – Projekt 2 a konzultovala projekty PJ4C-Projekt 4C. Pro studijní předměty, jejichž byla garantem, vydala odborná skripta a vytvořila studijní materiály. Rovněž se podílela na zavádění nových předmětů z hlediska stavební fyziky ve specializovaných studijních oborech Budovy a prostředí a Inteligentní budovy.

Během svého působení na FSv ČVUT vedla 13 diplomových prací a 14 bakalářských prací. Je školitelkou 2 doktorandů v oboru 3501V017 Architektura, stavitelství a technologie.

Mezi další lektorskou činnost lze zahrnout působení v projektech profesního informačního systému PROFESIS-ČKAIT- České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavě.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D.