S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Účinnost magnetokinetických sanačních metod

doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D.

Experimentální sledování účinnosti magnetokinetických metod

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten