Publikace

Účinnost magnetokinetických sanačních metod

doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D.

Experimentální sledování účinnosti magnetokinetických metod

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten