Publikace

Large Panel System Rehabilitation

doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D.

Rozsáhlá rehabilitace panelových systémů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten