S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Vliv vlhkostního pole na biologické rozrušování zděných konstrukcí

doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten