Publikace

Umění jako katalyzátor dialogu. Příklady z Plzně

V říjnu roku 2010 vybrala mezinárodní komise Plzeň za Evropské hlavní město kultury pro rok 2015, což pro západočeskou metropoli znamenalo zásadní zlom v rozvoji veřejného prostoru i v debatě o jeho významu. Do dialogu mezi umělci/aktivisty a obyvateli města neboli mezi pořadatelem a městem se díky tomu podařilo zapojit laickou veřejnost. Získanou finanční podporu mohly využít desítky iniciativ komunitního charakteru, projektů public art či multižánrových festivalů pracujících s tématem veřejného prostoru jako místem pro setkávání jakékoli formy umění a veřejnosti. Mezi nejdůležitější přínosy těchto projektů patřilo celkové zvýšení zájmu o nevyužité industriální prostory a další zanedbané městské lokality.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten