Publikace

Matematická analýza příčin vzniku mikromycet na vlhkém zdivu

doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten