Publikace

Svět architektury a divadla. Architekt Ivo Klimeš

Kniha představuje výsledky výzkumu díla architekta Iva Klimeše. Klíčovými díly Iva Klimeše jsou divadelní stavby. Cílem publikace ale nebylo pojednat jen o specifickém oboru divadelních staveb. Divadelní budovy totiž vytvářejí jedinečný rámec divadelní akce, jež vzniká uměleckým vkladem režiséra, scénografa a účinkujících do již existujícího prostoru a konečně i přítomností diváků. V divadelních stavbách se tak na jednom místě setkávají představy architekta stavby s požadavky dalších uměleckých profesí. Autory knihy proto jsou nejen historici architektury a umění a divadelní teoretici, ale i režiséři a scénografové. Právě díky tomuto mezioborovému dialogu je kniha v českém prostředí zcela unikátní. Ústřední částí knihy je rozhovor editorek s Ivo Klimešem, zabývající se chronologicky všemi významnými aspekty Klimešova díla. Rozhovor doplňují texty podrobně charakterizující stavby divadel v Mostě, Ostravě a Opavě z pera Martina Strakoše a Radomíry Sedlákové. Další příspěvky se věnují klíčovým a výjimečným aspektům Klimešovy tvorby a poodkrývají historické, kulturní a sociální vazby, jež jeho stavby vytvářejí. Texty Martina Strakoše a Petra Urlicha uvádějí dílo Iva Klimeše do souvislostí s dobovou architektonickou tvorbou pozdního modernismu. Lenka Popelová zkoumá vliv, jež měly soutěžní projekty pořádané mezi lety 1956 až 1968 na vývoj divadelní typologie u nás. Pro profesní dráhu Iva Klimeše byla účast v těchto soutěžích, v nichž postupně rozpracovával svou vizi variabilního divadelního prostoru, klíčová. Tvorba Iva Klimeše je též typická svým přesahem do výtvarného umění. Marie Šťastná ve svém příspěvku analyzovala výtvarnou tvorbou Iva Klimeše. Rozhovor Evy Špačkové s Radimem Ulmannem mapuje nejen spolupráci Iva Klimeše s tímto známým interiérovým designérem. V další části publikace přední režiséři, scénografové a divadelní kritici popisují. Text napsali: Albert Pražák, Ladislav Vrchovský, Radovan

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten