Závěrečné práce

Bytový blok, Lanškroun

Šimonová Karolína

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Mým cílem bylo vytvořit fungující blok u náměstí v dosud urbanisticky nevyhovující zástavbě. V konceptu se snažím dodržovat jak uliční čáry, tak i hmotově reagovat na výšky okolních budov. Dále vyrovnávám 3m výškový rozdíl parkingem. Díky vyrovnávání terénu a navazovaní na uliční čáry vznikl veřejný prostor mezi bankou a bytovou stavbou. Zde mi šlo o vytvoření místa, kde lidé budou rádi trávit svůj čas. Chtěla jsem tak dostat život do částí města, jež dnes nejsou moc nenavštěvována. Kavárna spolu s další částí bytového domu jsem předsadila pomocí konzol před ostatní domy na náměstí. Tímto jsem chtěla ukázat, že tento dům je jakýmsi parazitem celého bloku a přesto, že se snaží zapadat, je zde něčím novým. Posledním prvkem mé stavby jsou zkosené stěny, které umožňují tvořit atypické dispozice.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.