Publikace

Proměny architektury 2. poloviny 20. století

Porozumění teorii architektury tvoří součást kulturního zázemí a je zdrojem pro porozumění současnosti. K diskutovaným tématův v architektuře dnes patří vztah k vystavěnému prostředí, které jsme zdědili z minulosti poměrně nedávné.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten