Publikace

Masarykův silniční most, hydroelektrárna a zdymadlo v Kolíně

doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Text mapuje historii meziválečného mostu se zdymadlem v Kolíně.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten