S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Publikace

Praha - Jižní Město - strategická urbanistická studie

doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc., Ing. arch. Jan Sedlák

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten