Publikace

Růžena Žertová: Architektka-designérka-výtvarnice v kontextu Českých zemí a Slovenska

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc.

První recenze a podrobné vyhodnocení monografického zpracování díla Růženy Žertové – obchodních domů, rodinných domů, interiérů, svítidel, šperků; realizací a projektů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten