Publikace

Téma suburbanismu je v teorii uchopeno v plné šíři, v nákresech, jednotlivá řešení provází kvalitní fotodokumentace - pozitivní i negativní příklady suburbanistických řešení, odkazy na normy, právní výnosy a vyhlášky v České republice. Publikace „Můj dům naše ulice“ je vysoce instruktivní příručkou, v níž se zdařile spojuje teorie s praxí.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten