S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Publikace

Architekt Karel Prager: osobnost, dílo ve víru doby

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc.

Monografie „Karel Prager“ od R. Sedlákové přibližuje život a dílo významného českého architekta (1923-2001), dokumentuje jednotlivé etapy jeho tvorby, hodnotí jeho místo v české a evropské architektuře. Architekt Prager v sobě spojoval architekta-praktika, inženýra a architekta - experimentátora, vizionáře.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten