Publikace

tvůrčí práce: Ivo Rozsypal - mistr ateliérového skla, designer, malíř.

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc.

I. Rozsypal patří k druhé generaci tvůrců ateliérového skla po zakladatelích - Libenském, Brychtové, Roubíčkovi a d.; vysoká kvalita řemeslné i umělecké práce zajistila jeho artefaktům ze skla respekt a místo v muzeích Evropy, USA, ale i v Japonsku a Číně

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten