Publikace

Pracovní listy pro výuku předmětu Statika 1

Ing. arch. Miroslav Krejčíř

Soubor pracovních listů slouží studentům a vyučujícím FA ČVUT jako podklad pro výuku předmětu Statika 1. Listy jsou vzestupně seřazeny podle náročnosti jednotlivých úloh tak, aby studenti postupně získali znalosti o působění sil uvnitř řešených konstrukcí, a dokázali tak optimalizovat návrh jejich tvaru a dimenzí.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten