Publikace

Zlatá šedesátá léta" dvacátého století v české architektuře. Úvodní metodologické poznámky čili desatero (Pokus o reflexi jedné významné kapitoly z dějin české moderní kapitoly).

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc.

Studie podává první souhrnný přehled realizací české architektury v šedesátých letech dvacátého století a zařazuje je do evropského kontextu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten