Publikace

Architektura - historie - umění. Kulturně civilizační vývoj v Evropě od antiky do počátku 19. století

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc.

Změny v pojetí univerza a člověka, proměny architektury.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten