S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Publikace

Nepřehlédnutelný ediční čin nakladatelství Academia: Léon Krier: Architektura: Volba nebo osud

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc.

Krize moderní architektury a urbanismu, diference mezi moderním a moderní architekturou. Řešení krize a obnovení rovnováhy mezi veřejným a soukromým, vytváření autentické ar-chitektury pluralismu - vyloučení krize moderní architektury.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten