Diplomové práce

Základní škola Smíchov

Bc. Lucia Valková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem práce bylo navrhnout základní školu s doplňující funkcí mateřské školy v plánované čtvti v Praze na Smíchově.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.