Publikace

Naum Gabo a Antoine Pevsner - konstruktivismus čili lekce z významu radikálních idejí

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten