Závěrečné práce

Město mrtvých

Bc. Magdaléna Šteflová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomní projekt řeší území ve městě Černošice a reaguje tak na potřebu nového místa pro pohřbívání. Návrhem je nový hřbitov - „Město mrtvých“ situovaném na západním okraji města. Zároveň projekt reaguje na současnou problematiku pohřbívání a pohřebních rituálů a to zejména na úplné rušení obřadů nebo nevyzvedávání uren po obřadu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.