Publikace

P. Behrens: Úspěšné hledání stylu adekvátního nové fázi průmyslové civilizace

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten