Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

Katolický kostel a komunitní centrum na Černém Mostě

Bc. Petr Šandl

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt zahrnuje novostavbu katolického kostela s komunitním centrem na východním okraji Prahy. Návrh kostela navazuje na tradici dynamické sakrální architektury. V blízkosti kostela je situováno komunitní centrm. Cílem projektu je vytvořit místo pro nová setkání a dialog.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.