Publikace

Doba pozdní moderny, krize architektoniky světa a supermakety "společnosti hojnosti"

doc. PhDr. Oldřich Ševčík, CSc.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten